SONIC PHENOMENA / 2015

Sonic Phenomena to projekt cyklicznych koncertów w Centrum Kultury w Lublinie, który miał na celu prezentację najświeższych zjawisk z obszaru elektronicznej muzyki eksperymentalnej.  Projekt był wspólną platformą trzech podmiotów współpracujących z Centrum Kultury w Lublinie (ende neu / Fundacja Kaisera Söze / Szklarnia).

Zobacz archiwum tu: www.sonicphenomena.pl