Pępek świata / 2016-2018

Pępek świata – wydawnictwo muzyczne poświęcone historii Lublina

Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań Fundacji Kaisera Söze, skupionych wokół muzyki w jej lokalnym aspekcie. Pępek świata to wydawnictwo muzyczne poświęcone historii Lublina z perspektywy wydarzeń, miejsc i postaci będących świadkami i twórcami dziejów miasta. Do udziału w projekcie zaproszono kilkunastu muzyków (z Lublina i spoza niego), którzy skomponują i zarejestrują utwory inspirowane wybranymi przez nas historiami związanymi z miastem. Inicjatywa, osadzona mocno w proces badań nad historią Lublina, wiąże się z obchodami Jubileuszu 700-lecia miasta, który przypada na 2017 roku. Płyta, która ukaże się w październiku, będzie dziełem w całości poświęconym Lublinowi. Cyfrowa wersja płyty zostanie udostępniona do bezpłatnego pobrania i odsłuchu.

Nasze zaproszenie do udziału w projekcie przyjęli: Antonina Nowacka, Krzysztof Topolski, Sebastian Mac, emiter, Mateusz Bąkała, Sabah Al Ani, Patryk Zakrocki, Maciej Połynko, Kamil Szuszkiewicz.

Stuart Hall, urodzony na Jamajce twórca współczesnego kulturoznawstwa, wielokrotnie podkreślał wartość historyzacji i kontekstualizacji jako intelektualnych narzędzi umożliwiających poznanie oraz zagłębianie się w meandry rozlicznych centrów wydarzeń, ognisk aktywności i punktów koncentracji ludzi oraz ich działań na przestrzeni dziejów. Jeden z takich centralnych ośrodków, nie tylko dla zaproszonych muzyków (Krzysztof Topolski, emiter, Kamil Szuszkiewicz, Antonina Nowacka, Maciej Połynko, Patryk Zakrocki, Sebastian Mac, Mateusz Bąkała, Sabah Al Ani), ale i dla postaci literackich inspirowanych kronikami, archiwaliami i narracjami miejskimi, stanowi Lublin – tytułowy „pępek świata”, axis mundi opowieści dźwiękowych i tekstowych zebranych na niniejszym, okolicznościowym (2017 to rok Jubileuszu 700-lecia) i jednocześnie ponadczasowym (najstarsza z relacji sięga końca szesnastego wieku, ale to historyczne wydarzenie mogłoby zdarzyć się współcześnie) wydawnictwie.
Nietuzinkowi, poszukujący artyści biorący udział w pracach nad udźwiękowieniem opisanych zdarzeń z przeszłości i stworzeniem brzmieniowej ilustracji odwiedzonych w jubileuszowym roku miejsc odszukali w lubelskiej materii nieprzebrane źródła zachwytu, zaskoczeń i zadumy. Słuchając nagrań i czytając towarzyszące im miniaturki literackie, poznajemy m.in. – nadającą się w sam raz na scenariusz gotyckiego horroru – historię osiemnastowiecznych „mazaczy”, wzruszamy się na myśl o wojennym altruizmie Jana Gilasa, czy wyobrażamy sobie spustoszenia wywołane przez przejście przez miasto tornada w lipcu 1931 roku. Wspólnie, niemal jak w obrazie przywołanym przez postulatywne wersy Julii Hartwig, wiążemy „przerwaną nić / prowadzącą po zawiłym labiryncie / który w tylu miejscach się zapadł”, przypatrując się i przysłuchując Lublinowi, miastu pokazywanemu w coraz szerszym kontekście i nieustannie odkrywanemu na nowo.

Bartosz Wójcik

Cytat: Julia Hartwig, tom „Gorzkie żale”, Kraków 2009, s. 14-15.

 

Pitki-700_2017

Wydawnictwo powstaje dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.