Zarząd Fundacji

RENATA KAMOLA – prezes zarządu

Absolwentka kierunku Animator i Menedżer Kultury oraz magister Pedagogiki (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej). Wieloletnia wolontariuszka Międzynarodowego Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” w Lublinie. Pracowała przy trzech edycjach na „Fringe Festival” w Edynburgu (Szkocja). W latach 2004-2011 była redaktorką subiektywnego i wybiórczego informatora kulturalnego Szpinacz.blog.pl. W tym samym czasie udzielała się jako redaktorka w Akademickim Miesięczniku Kulturalnym SPINACZ oraz w internetowym newsletterze kulturalnym „Potencjometr.pl”. Współorganizatorka Festiwalu Kultury Alternatywnej „ZdaErzenia”. Od wielu lat jest członkiem kolektywu dj’skiego Śmierć Disko Sound(s). Od 2008 r. pracuje w Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”, gdzie zajmuje się koordynowaniem projektów: Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY, Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy” i Muzyczna Scena Eksperymentalna oraz pozyskiwaniem funduszy i współpracą międzynarodową. Stypendystka Prezydenta Miasta Lublin (2014). Współzałożycielka i prezeska Fundacji.

MAŁGORZATA PAPROTA – członek zarządu

Absolwentka filologii angielskiej UMCS. Tajna broń Fundacji.

BARTOSZ WÓJCIK – członek zarządu

Krytyk literacki, tłumacz i menedżer kultury. Doktor nauk humanistycznych, specjalizuje się w kulturze Karaibów. Autor książki „Afro-Caribbean Poetry in English: Cultural Traditions (1970s-2000s)” wydanej przez Peter Lang Verlag w 2015. Pracuje w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji.