Akademia Kaisera Söze 2012

Akademia Kaisera Söze to projekt edukacyjny poświęcony zjawiskom we współczesnej kulturze miejskiej takim, jak domowa produkcja muzyczna, human beatbox, komiks i projektowanie graficzne. To cyklu warsztatów połączonych z wykładami, prowadzonymi przez artystów i specjalistów, którzy mają realny wpływ na obecny kształt kultury.

Program Akademii został zrealizowany w Lublinie w 2012 roku.

Projekt ma na celu upowszechnianie tych zjawisk oraz rozwinięcie umiejętności uczestników w posługiwaniu się łatwo dostępnymi narzędziami demokratycznego tworzenia kultury. W czasach powszechnie dostępnych nowych technologii projektowania, nagrywania i publikowania treści, realnie każdy odbiorca kultury może być też jednocześnie jej twórcą. Ważne by te narzędzia i technologie wykorzystywane były w sposób świadomy, twórczy i służyły do rzeczywistej komunikacji międzyludzkiej, czego chcemy uczyć w ramach Akademii Kaisera Söze.

Nie chcąc zamykać kultury w kręgach artystów i animatorów, wykłady i warsztaty kierujemy do studentów i wszystkich zainteresowanych, którzy zarówno posiadają doświadczenie, jak i stawiają pierwsze kroki w danych dziedzinach.