Nauczyciele vs Urzędnicy / 2010-2013

Cykl imprez Nauczyciele vs Urzędnicy to prowadzona w poetyce przyjacielskiego sparringu eklektyczna potańcówka. Pomimo odmienności stylistyk, jamajskocentryczny … Więcej »

owcax-331x266