Pępek świata / 2016-2018

Pępek świata – wydawnictwo muzyczne poświęcone historii Lublina

Projekt jest kontynuacją wcześniejszych działań Fundacji Kaisera Söze, skupionych wokół muzyki w jej lokalnym aspekcie. Pępek świata to wydawnictwo muzyczne poświęcone historii Lublina z perspektywy wydarzeń, miejsc i postaci będących świadkami i twórcami dziejów miasta. Do udziału w projekcie zaproszono kilkunastu muzyków (z Lublina i spoza niego), którzy skomponują i zarejestrują utwory inspirowane wybranymi przez nas historiami związanymi z miastem. Inicjatywa, osadzona mocno w proces badań nad historią Lublina, wiąże się z obchodami Jubileuszu 700-lecia miasta, który przypada na 2017 roku. Płyta, która ukaże się pod koniec tego roku, będzie dziełem w całości poświęconym Lublinowi. Cyfrowa wersja płyty zostanie udostępniona do bezpłatnego pobrania i odsłuchu na naszej stronie oraz na portalu Bandcamp.

Nasze zaproszenie do udziału w projekcie do tej pory przyjęli: Krzysztof Topolski (Arszyn), Sebastian Mac, Marcin Dymiter (emiter), Mateusz Bąkała (Kim Nasung), Patryk Zakrocki, Maciej Połynko (Piołun), Kamil Szuszkiewicz.

 

Pitki-700_2017

Wydawnictwo powstaje dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.